It giet oan!

It giet oan?

Vandaag zijn de Rayonhoofden voor het eerst sinds 1997 weer
bijelkaar, een prima moment voor een antwoord op de dringende vraag: is het nou It
giet oan? Of It giet troch?

Een paar dagen geleden zag ik De Hel van ’63. Daarin kwam
een krantenkop in beeld: “It giet troch!”
Dat was de kreet waarmee de kogel door de kerk ging. De beslissing
was gevallen, de tocht van ’63 ging door!

Maar dat moest toch zijn “It giet oan”? Dat is toch de
gevleugelde kreet als de rayonhoofden het sein gegeven hebben?

Ik waagde er een tweet aan. Met dank aan alle tweeps die
daarop gereageerd hebben, is hier het antwoord.

“It giet troch” was de aankondiging van ing Jan Hoogland,
voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging in 1963. Bij deze tocht reden ook Jan
Sipkema en Henk Kroes, de latere voorzitters mee.  

Pas in 1985 werd een volgende Elfstedentocht
aangekondigd. Hierbij gebruikte ing Sipkema opnieuw de zin “It giet troch”.


Voor zijn 2e Elfstedentocht in 1986 koos hij
voor “It sil heve”.

Beroemdste deelnemer in 1986 was W.A. van Buren mee, onze
kroonprins. Sindsdien is onze Willem-Alexander in mijn achting gestegen! Hij
zal best aardig kunnen schaatsen, maar zo’n tocht uitrijden als
amateur, dat toont karakter! Geruchten dat hij niet de hele tocht zou hebben gereden, moesten worden gerectificeerd. Die aantijgingen pikte hij niet!

Voorzitter Henk Kroes wilde in 1997 een nieuwe term, en maakte “It giet oan” onsterfelijk.  

Hij ontleende deze zin aan het kaatsen, daarmee wordt het
begin van het spel aangekondigd.

Maar inmiddels is de term onverbrekelijk verbonden met de
laatste Tocht.

Er zijn geruchten dat de huidige voorzitter, Wiebe
Wieling, weer zal kiezen voor de zin “It giet troch” als hij de tocht der
tochten mag aankondigen. Hopelijk weten we het voor het eind van de maand…