Tempeliers

 

De dader van de trieste massamoord in Noorwegen verwijst
in zijn manifest naar de Tempeliers. :=

Voor de zoveelste keer wordt de al eeuwen opgeheven orde
van de Tempeliers misbruikt door lieden met teveel fanasie. De Orde van de
Tempeliers ontstond kort na de eerste kruistocht in het Heilige Land.

Tot die eerste kruistocht was opgeroepen door Paus
Uranbus II in 1095. Hij wilde hiermee de Byzantijnse keizer Alexios I te hulp
komen, die zat te springen om soldaten. Zijn rijk werd vanaf verschillende
kanten aangevallen door oprukkende Turken.

Waarschijnlijk zal hij niet blij geweest zijn met de
kruisvaarders. In plaats van ondergeschikten die hem te hulp kwamen, kreeg hij
er concurrenten bij. De kruisvaarders stichtten vier Latijnse Staten, waaronder
het koninkrijk Jeruzalem, waar Godfried van Bouillon de eerste heerser werd.

Daarna werd het voor bedevaartgangers weer mogelijk het
Heilige Land en de Heilige Plaatsen te bezoeken.

Populair waren de geboortekerk, opgericht door Helena,
moeder van keizer Constantijn, en de Jordaan, de rivier waarin Johannes de
Doper werkzaam was en Jezus doopte. Water uit de Jordaan werd als relikwie mee
terug genomen.

Dat is tot in onze tijd te merken. Bij de doop van de
dochters van onze kroonprins, werd water uit de Jordaan gebruikt, meegebracht
door vrienden van het prinselijk paar.

Veel kruisvaarders waren ridders, die graag in het
Heilige Land een nieuw bestaan wilden opbouwen. In Europa werd de macht van de
banheren, een soort krijgsheren die over hun grootgrondbezit heersten, ingedamd
door de sterker wordende koningen.

Ook de oproep van de Paus was bedoeld om de groep
ridders, die deze banheren hun macht gaven, elders emplooi te geven. Dat
emplooi zochten een aantal ridders in het beschermen van de pelgrims op weg
naar de bedevaartplaatsen.

Dit werd de Orde van de Tempeliers, in feite vechtende
monniken. Hun naam kregen zij omdat zij de berg waar de restanten van de Tempel
van Salomon toegewezen kregen als eigen gebied.

Dat monniken ook gingen vechten, was een nieuw fenomeen,
dat met de nodige bedenkingen werd ontvangen. Maar aangezien het opdragen van
een bedevaart als boetedoening erg populair was, kwam de bescherming van de
Tempeliers wel goed van pas. Zij werden door de Paus erkend en gingen bidden en
vechten combineren.

De Tempeliers werden een rijke orde. Als bij elke
monniksorde uit die tijd, gold bij hen de gelofte van armoede.

Ridders die zich bij hen wilden aansluiten, moesten
afstand doen van hun aards bezit. Schenking aan de orde lag dan het meest voor
de hand. Ook vanuit Europa kwamen grote giften. Was een bedevaart zelf niet
mogelijk, dan zou een gift aan de Tempeliers ook goede kans geven op een plaats
in het hiernamaals, zo was de gedachtegang.

De Tempeliersorde werd ook rijk doordat zij diverse
privileges kreeg. Diverse Pausen gaven door middel van bullen voorrechten aan
de Tempeliers zoals het bouwen van eigen kerken en het benoemen van eigen
geestelijken.

De Tempeliers kregen hiermee een zeer onafhankelijke
positie. Feitelijk waren zij alleen ondergeschikt aan de Paus. Zij hebben zich
meermalen ook zeer eigengereid gedragen tegenover wereldlijke heersers.

Die onafhankelijkheid groeide ook financieel. De Tempeliers
hadden vestigingen in het Heilige Land én in Europa.

Pelgrims maakten hier gebruik van door geld te storten
bij de Europese Tempeliers, en dit weer op te nemen als zij in het Heilige Land
waren aangekomen. Op deze manier begon het bankbedrijf van de Tempeliers.

De Tempeliersorde werd een machtige, rijke en
onafhankelijke factor.

Eén van de belangrijkste schuldenaars was de koning van
Frankrijk. Koning Filips IV, de Schone, had dringend geld nodig. Daarnaast had
hij grote problemen met diverse Pausen.

Na tweehonderd jaar en na zo´n acht kruistochten eindigde
de westerse overheersing in het Heilige Land definitief. De moslims, dan weer
eens verdeeld, dan weer eens verenigd onder een grote leider zoals Saladin,
hadden diverse staten en steden veroverd.

Na de val van Akko in 1291 was de koek op. In Europa nam
het enthousiasme voor de kruistochten af, en zonder constante stroom van geld
en ridders waren de Latijnse Staten niet in staat zich te handhaven. Het ging
ook op het hoogtepunt maar om enkele duizenden ridders tegenover een overmacht
van 12 miljoen moslims.

De Tempeliers hadden te laat ingezien dat zij de baken
moesten verzetten. Andere ridderordes richtten zich op een nieuwe taak, zoals
de Duitse Orde die zich met de kolonisatie van Oost-Europa gingen bezighouden.

De Tempeliers kwamen naar Europa en vestigden zich in
Parijs. De macht van de Tempeliers zal ver weg in het Heilige Land niet zo’n
probleem zijn geweest, maar in eigen land zag Filips de Schone dit
waarschijnlijk toch anders. Hij zon op een mogelijkheid om drie vliegen in één
klap te slaan:

De onafhankelijke Tempeliers uit de weg ruimen, de macht
van de Paus een grote slag toe te brengen en zijn schatkist flink aanvullen.

Hij kwam met een arrestatiebevel voor alle Tempeliers in
Frankrijk. Ook zou zo zijn prestige groeien na de enorme klap van de
Guldensporenslag, enkele jaren eerder, waarbij het Franse leger in de pan werd
gehakt door opstandige Vlaamse boeren.

Zij moesten voor de Inquisitie gebracht worden wegens
ketterij. Zij zouden de duivel – in de vorm van Baphomet, de gedaante van een
geit – aanbidden en onderling vleselijke gemeenschap hebben.

De arrestaties werden verricht op vrijdag 13 oktober
1307, de reden om vrijdag de dertiende nog steeds te wantrouwen.

Vele Tempeliers werden gevangen gezet en bekenden na
marteling, toegestaan na een Pauselijke bul van 1252, ketters te zijn. Ook de
laatste Grootmeester, Jacques de Molay, eindigde op de brandstapel.

De eigendommen van de Tempeliers werden geconfisqueerd
door de koning.


De Paus werkte mee aan de opheffing van de Orde, klem in
de intriges van Filips de Schone.

Mogelijk heeft de Paus de Tempeliers opgeofferd om zo te
voorkomen dat de Franse koning de vorige Paus postuum tot
ketter verklaren.

De Tempeliers bestaan dus al niet meer sinds 1307.

Sindsdien zijn zij in verband gebracht met vele aan de
fantasie ontsproten wilde denkbeelden.

Zij zouden het lichaam van Jezus verborgen houden, en zo
de Kerk in de mangel hebben.

Dat zou immers de bodem onder het geloof, de
wederopstanding van Jezus, op losse schroeven zetten.

Tegen die achtergrond zou de Orde hun macht en rijkdom
hebben verkregen.

Ook de Ark des Verbonds en de Heilige Graal zijn met de
Tempeliers in verband gebracht, hetgeen tot geweldige verhalen heeft geleid.
Wie de romans en film gebaseerd op de boeken van Dan Brown gemist heeft, moet
echt onder een steen hebben geleefd het afgelopen decennium.

Wij brengen de Tempeliers nog steeds in verband met zware
drinkers. Ook dat is ten onrechte. De Tempeliers werden van vele misdaden
beschuldigd, maar drinken kwam daar ook in 1307 niet in voor.

De Tempeliers zijn niet meer, dus kunnen van van alles
beticht worden, zonder weerwoord.

Bijvoorbeeld voor kortzichtige types die bij de
Tempeliers denken aan strijders tegen oprukkende moslims.

Maar de Tempeliers kwamen in Europa juist in een kwaad
daglicht te staan toen zij, al jarenlang woonachtig in het Heilige Land, steeds
vaker overeenkomsten sloten met de moslims.

Er was een onderlinge verstandhouding gegroeid na
jarenlang naast elkaar wonen. Dat wekte wantrouwen in Europa.

Vooral bij de laatste kruistochten wilden de Europese
nieuwkomers de moslims hard aanpakken.

De Tempeliers weigerden meermalen hierin mee te gaan,
omdat zij geleerd hadden dat dit soort heethoofdige slagen niet tot een
langdurige oplossing konden leiden. Tevergeefs.


Compromis en onderling begrip tussen christenen en
moslims was onbestaanbaar in Europa. :crazy:

Er is niet eens zoveel veranderd in 700 jaar.

(Bron: De Tempeliers, afrekening met een legende, Koert ter Veen)

Leave a Reply